Home Training

Training

Większość narzędzi architektury korporacyjnej reklamowana jest jako aplikacje umożliwiające zarówno obsługę strategii biznesowych jak i architektury biznesowej. Jednak gdy klient porówna IRIS Business Architect z innym narzędziem “EA”, znacznie lepiej zaczyna rozumieć sposób funkcjonowania i możliwości architektury biznesowej w zakresie odpowiedniej komunikacji z interesariuszami biznesowymi i informatycznymi a także w zakresie realizacji inicjatyw zorientowanych na klienta, zgodnych ze strategią organizacji.

IRIS Business Architect umożliwia:

  • budowanie modelu biznesowego (Business Model Canvas), Mapy wartości klienta (Customer Value Maps), Mapy drogi klienta (Customer Journey Maps), Modelowanie motywacji biznesowej (Business Motivation Modeling) oraz Analizę SWOT. Dodatkowo istnieje możliwość powiązania wymienionych narzędzi z różnymi domenami architektury biznesowej i korporacyjnej;
  • zapewnia zgodność z standardami BIZBOK, TOGAF, BPMN i BABOK, a jednocześnie pozwala na łatwe dostosowanie go do indywidualnych potrzeb klienta;
  • łatwe tworzenie szczegółowych scenariuszy i map drogowych;
  • szybkie opanowania funkcjonalności i obsługi – 10 godzin szkolenia zapewni uzyskaniem pełnej autonomii użytkownika oraz możliwość współpracy w ramach zespołu;
  • szybkie tworzenie dynamicznych diagramów z dowolnego elementu architektury biznesowej, generowanych w czasie krótszym niż minuta;
  • wybór z 30 różnych typów mierników i ponad 260 typów mierzalnych relacji pomiędzy mapami;
  • łatwe łączenie map drogowych, projektów i sprintów z procesami biznesowymi, wymaganiami biznesowymi, epikami i historiami użytkowników;
  • Łatwe jedno lub dwudniowe wdrożenie przy użyciu hostingu w chmurze; oraz
  • Inteligentna synchronizacja modyfikacji dokonywanych przez użytkowników w aplikacjach zintegrowanych z IRIS Business Architect, takich jak Aha! Software, Jira Software, Microsoft 365 Office Suite, Microsoft Power BI, Microsoft Project, ServiceNow, Tableau Dashboards itp.