Kim jesteśmy?

ZWIĘKSZ SKUTECZNOŚĆ REALIZACJI STRATEGII AGILE DZIĘKI ARCHITEKTURZE BIZNESOWEJ

Oferujemy kompleksowe usługi konsultingowe i doradcze w zakresie projektowania i wdrażania architektury biznesowej, których celem jest zwiększenia skuteczności realizacji projektów transformacji cyfrowej.

Oferujemy standardy architektury biznesowej dedykowane dla branży energetycznej, usług finansowych i ubezpieczeniowych, produkcji, farmacji, handlu detalicznego, telekomunikacji i transportu.

Naszym partnerem jest firma Benchmark Consulting Canada, Inc. która dostarcza wiodące w branży oprogramowanie dla architektów biznesowych i korporacyjnych w branży finansowej, ubezpieczeniowej, rządowej, opieki zdrowotnej, produkcyjnej, transportowej i telekomunikacyjnej.

Szkolenia

Oferujemy dopasowane do branży szkolenie, którego zakres jest indywidualnie ustalany z klientem w oparciu o jego potrzeby. Nasze warsztaty i kursy są dostępne dla następujących branż: energia i usługi komunalne, usługi finansowe, opieka zdrowotna, ubezpieczenia, produkcja, farmacja, handel detaliczny, telekomunikacja i transport.

Wdrożenie IRIS

Benchmark zapewnia sesje szkoleniowe dla całego zespołu wdrożeniowego w zakresie najlepszego wykorzystania oprogramowania IRIS Business Architect, co przyspiesza czas osiągnięcia wartości użytkowej. Wszyscy członkowie zespołu uzyskają autonomię w ciągu kilku godzin i są w stanie przystąpić do planowanie pierwszego projektu pilotażowego. Właściciele i użytkownicy licencji oprogramowanie IRIS Business Architect mogą w każdej chwili zwrócić się z prośbą o kompleksowe wsparcie, tak aby mieć pewność, że realizują zaplanowane cele biznesowe. Satysfakcja klienta jest zapewniona dzięki pracownikom wsparcia aplikacji, którzy są dostępni i służą pomocą w szybkim rozwiązywaniu problemów.

Doradztwo

Świadczymy kompleksowe usługi konsultingowe pozwalające na osiągnięcie sukcesu w realizacji projektów transformacji cyfrowej. Oferujemy wsparcie na każdym z czterech etapów prowadzących do sukcesu projektu transformacji cyfrowej opisanych na powyższym diagramie.

Nasze usługi konsultingowe obejmują:

 • Branżowe kursy architektury biznesowej;
 • Wdrożenie praktyki architektury biznesowej ukierunkowanej na klienta;
 • Wycena praktyki architektury biznesowej;
 • Doprecyzowywanie i upowszechnianie strategii;
 • Tworzenie architektury produktu/usługi;
 • Modelowanie i ocena zdolności biznesowych;
 • Racjonalizacja aplikacji/systemów;
 • Analiza i nadanie priorytetów portfela IT pod kątem zorientowania na klienta i finanse;
 • Opracowanie mapy drogowej transformacji cyfrowej, oraz;
 • Definiowanie i planowanie wymagań, epiki i opisu użytkownika z wykorzystaniem architektury biznesowej.;


 • Nasze usługi doradztwa biznesowego mają na celu poprawę realizacji strategii Agile w ramach całego ekosystemu planowania organizacji.