Strona główna Dlaczego IRIS Business Architect?

Dlaczego IRIS Business Architect?

Większość narzędzi architektury korporacyjnej reklamowana jest jako aplikacje umożliwiające zarówno obsługę strategii biznesowych jak i architektury biznesowej. Jednak gdy klient porówna IRIS Business Architect z innym narzędziem „EA”, znacznie lepiej zaczyna rozumieć sposób funkcjonowania i możliwości architektury biznesowej w zakresie odpowiedniej komunikacji z interesariuszami biznesowymi i informatycznymi a także w zakresie realizacji inicjatyw zorientowanych na klienta, zgodnych ze strategią organizacji.

IRIS Business Architect umożliwia budowanie następujących narzędzi biznesowych:

 • modelu biznesowego (Business Model Canvas),
 • mapy wartości klienta (Customer Value Maps),
 • mapy drogi klienta (Customer Journey Maps),
 • modelu motywacji biznesowej (Business Motivation Modeling),
 • Analizę SWOT,

Dodatkowo IRIS stwarza możliwość powiązania wymienionych narzędzi z różnymi domenami architektury biznesowej i korporacyjnej;

 1. zapewnienie zgodności ze standardami BIZBOK, TOGAF, BPMN i BABOK, pozwalając jednocześnie na łatwe dostosowanie go do indywidualnych potrzeb klienta;
 2. łatwe tworzenie szczegółowych scenariuszy i map drogowych;
 3. szybkie opanowanie funkcjonalności i obsługi aplikacji – 10 godzin szkolenia zapewni uzyskanie pełnej autonomii użytkownikowi oraz usprawni współpracę w ramach zespołu projektowego;
 4. dynamiczne tworzenie diagramów w dowolnym elemencie architektury biznesowej, (generowanych w czasie krótszym niż minuta);
 5. wybór z 30 różnych typów mierników i ponad 260 typów mierzalnych relacji pomiędzy mapami;
 6. łatwe łączenie map drogowych, projektów i sprintów z procesami biznesowymi, wymaganiami biznesowymi, epikami i historiami użytkowników;
 7. krótkie, jedno- lub dwudniowe wdrożenie przy użyciu hostingu w chmurze;
 8. inteligentną synchronizację modyfikacji dokonywanych przez użytkowników w aplikacjach zintegrowanych z IRIS, takich jak: Aha! Software, Jira Software, Microsoft 365 Office Suite, Microsoft Power BI, Microsoft Project, ServiceNow, Tableau Dashboards itp.