FAQ

Dlaczego architektura biznesowa jest tak ważna dla prawidłowego funkcjonowania firmy?

Jednym z częściej zadawanych pytań jest to, dlaczego we współcześnie działających organizacjach architekci biznesowi stają coraz częściej kluczowi postaciami, mimo to, że w przeszłości przedsiębiorstwa radziły sobie bez nich?

Odpowiedź wydaje się prosta. Otóż tempo zmian na rynkach sprawia, że okazali się oni niezbędni, gdyż ich brak uniemożliwia organizacjom szybkie dostosowanie się do nowych, biznesowych sytuacji. W rzeczywistości gospodarczej hiperkonkurencyjnego rynku, przedsiębiorstwa niewykazujące się wystarczającą elastycznością w działaniu nie mogą przetrwać. Dodatkowo zbyt często, w wyniku fuzji i przejęć lub z powodu powszechnego braku planowania ulegają one tendencji do przekształcania się z upływem czasu, w wysoce odizolowane silosy. Technologie zmieniają się nadzwyczaj szybko a wymagania klientów rosną. Oczekują oni dostępu do produktów i usług dystrybuowanych przez różne kanały „o każdej porze dnia i nocy”.  Taka oto analiza sytuacji uświadamia managerom konieczność bezzwłocznego zatrudnienia architektów biznesowych, którzy jako jedyni są w stanie rozwiązać narosłe w firmie problemy i zagwarantować jej przyszły rozwój.

Przekształcające się nieustannie środowisko biznesowe oraz rosnące naciski konkurencji wymagają od przedsiębiorstw nie tylko reagowania na skutki płynące ze stosowania nowych przepisów, czy też konieczności przestrzeganie prawa, ale także dokonywania zmian w kierunku tworzenia nowoczesnej organizacji „nakierowanej na klienta”. Wtedy, dla realizacji tak określonego celu, niezbędna staje się architektura biznesowa, ponieważ pozwala ona widzieć konsekwencje ciągłej transformacji przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, umożliwia szybkie i skuteczne reagowanie na pojawiające się szanse i zagrożenia.

Rola architekta biznesowego w organizacji?

W przedsiębiorstwie architekci biznesowi pełnią rolę ogniwa łączącego strategię z jej realizacją. Zmiany strategii modeli biznesowych i operacyjnych powodują konieczność wprowadzenia zmian w architekturze biznesowej. Pojawiają się nowe inicjatywy, które powinny być zgodne z celami strategicznymi i wynikać z analizy możliwości biznesowych organizacji. Architekt biznesowy gwarantuje przekształcenie tych koncepcji w możliwe do zrealizowania projekty, które mogą być następnie wdrożone i zintegrowane z resztą organizacji. W konsekwencji, architekci biznesowi są zwykle bezpośrednio związani ze strategią organizacji, planowaniem i procesami rozwoju oprogramowania.

 

Jak architektura biznesowa jest powiązana z rozwojem technologii informacyjnych (IT)?

Architekci biznesowi definiują elementy składowe docelowego modelu biznesowego (tj. proces, możliwości, organizację itp.) oraz ich związki. Wymienione składowe architektury biznesowej  wraz z innymi elementami architektury przedsiębiorstwa takimi jak architektura aplikacji, danych i techniczna są niezbędne w procesie projektowania całościowego rozwiązania architektonicznego.

Jakie korzyści zapewnia architektura biznesowa?

Spośród korzyści dla przedsiębiorstw, płynących z pracy architektów należy wyróżnić:

  1. Skuteczne podejmowanie decyzji.
    Architekci biznesowi pomagają korporacjom zrozumieć całościowy wpływ przygotowanych rozwiązań przed podjęciem ostatecznych decyzji, zmniejszając tym samym ryzyko.
  2. Spójne i dobre zarządzanie strategią.

Architekci Biznesowi mają za zadanie przełożyć strategię na konkretne działania oraz koncentrują się na planowanych inwestycjach.

  1. Wyższą efektywność operacyjną i możliwości wzrostu przedsiębiorstwa

Architekci Biznesu pomagają firmom dokonać ,pod kątem wydajności i skalowalności, analizy sposobu w jaki organizują one i optymalizują operacje biznesowe.

  1. Elastyczność w funkcjonowaniu biznesu i technologii informacyjnej.

Dzięki zawartości repozytorium architektury biznesowej oraz zdefiniowanym procesom, które przekształcają strategię w jej realizację, znacząco wzrasta zdolność przedsiębiorstwa do rozpoznawania i wdrażania niezbędnych zmian.

W jaki sposób architektura biznesowa zapewnia sprawność realizacji zadań biznesowych i informatycznych?

Dzięki wykorzystaniu zasobów wielokrotnego użytku stworzonych przez architektów biznesowych, przedsiębiorstwo może szybko dostrzec wpływ zmian, bez konieczności ponownej kosztownej inwestycji w analizę stanu obecnego. Ponadto, architekci biznesowi tworzą odpowiednie relacje partnerskie i powtarzalne procesy, aby zapewnić płynne przejście od wizji strategicznej do jej realizacji.

Jak architektura biznesowa zwiększa efektywność operacyjną i zdolność do rozwoju?

Architekci biznesowi zwiększają efektywność operacyjną działalności przedsiębiorstwa poprzez ocenę źródeł i czynników generujących określone problemy w całej organizacji. W rezultacie rozpoznają pełny zakres problemu, wraz z jego skutkami, możliwościami i ryzykiem związanym z jego rozwiązaniem.